LatiCOM Software
 
Obračun honorara i naknada
Identifikujte se:
Honorari i naknade
Program obračunava sledeće honorare i naknade:
 • Autorska i srodna prava
 • Prava industrijske svojine
 • Prihod od nepokretnosti
 • Davanje u zakup pokretnih stvari
 • Ugovor o delu
 • Volonterski rad
 • Dopunski rad
 • Trgovinsko zastupanje
 • Primanja članova upravnog i nadzornog odbora
 • Prihod sportista i sportskih stručnjaka
 • Naknada poslanicima i odbornicima
 • Naknada po osnovu poslova odbrane i zaštite
 • Primanja stečajnih upravnika
 • Primanja sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača
 • Druga primanja kada se obračunavaju doprinosi za socijalno osiguranje