Proizvodi i usluge

laticom
Web:
Reklamiranje, pretraga kataloga, naručivanje i prodaja - kompletna trgovina preko Inteneta.
Finansijsko knjigovodstvo:
Glavna knjiga, salda konta, stanje kupaca/dobavljača, otvorene stavke, gotovi obrasci (IOS, bruto stanje, bilans uspeha, bilans stanja, KIR, KPR), ...
Robno knjigovodstvo:
Veleprodaja, maloprodaja, konsignacija, magacinsko poslovanje, fakturisanje, obračun poreza, KEPU, trgovačka knjiga, ...
Integrisano knjigovodstveno:
Integrisani paket finansijskog i robnog knjigovodstva, automatsko formiranje naloga za knjiženje, apsolutno slaganje sintetike i analitike, ...
Plate:
Obračun plata zaposlenih, pored standardnih izveštaja (rekapitulacija, platni listići, platni spiskovi, ...) i svi propisani obrasci (OD, OPJ, PPP, M4), štampa virmana, ...
Kamate:
Obračun kamata po računima (iz finansijskog knjigovodstva ili proizvoljno unetih) konformnom metodom, štampa kamatnog lista, ...
Izdavaštvo, distribucija:
Softver prilagođen posebnim potrebama izdavačkih kuća i distributera. Nabavka (otkup i komision), komisiona distribucija, odjave komisiona, odjave komisionarima, veleprodaja, ... Pretraživanje naslova po autorima, izdavačima, oblasti, ...
Knjižarstvo:
Softver prilagođen posebnim potrebama knjižara. Nabavka (otkup i komision), odjave komisionarima, prodaja preko fiskalnog uređaja, ... Pretraga po svim elementima jednog naslova (autor, izdavač, dobavljač, oblast, ISBN, bar-kod, bibliografski podaci, ...)
Ostalo:
Softver po narudžbini za automatizaciju specifinih delatnosti (stambena delatnost, medicina, bankarstvo, građevina, berza, web (internet) orijentisani softverski paketi, ...
laticom

Način poslovanja:

  • Besplatna prezentacija na računaru korisnika uz ostavljanje demo verzije.
  • Potpuno prilagođavanje zahtevima korisnika (dogradnja novih funkcija i izveštaja, izmena postojećih, ...).
  • Mogućnost izrade web stranica za pristup podacima preko web-a.
  • Garantovan stabilan rad u mrežnom okruženju.
  • Bez ograničenja u broju računara u mreži ili knjiženih dokumenata.
  • Garancija (besplatna podrška) godinu dana. Garancija podrazumeva da se intervencije obavljaju u prostorijama korisnika. U garanciju spada izrada novih i dorada posotjećih modula prema zahtevu korisnika ili zbog promena zakonskih propisa. U garanciju ne spada izrada funkcionalno novih modula koji nisu predmet ugovorenog posla. Odziv tokom garantnog roka nakasnije 24 sata, zavisno od sedišta korisnika. Po isteku garantnog roka moguć produžetak garancije uz paušalnu godišnju naknadu (10-25% cene softvera).
  • Plaćanje po dogovoru (jednokratno, na rate, ...)
  • Svi uslovi (rokovi, cene, plaćanje, ostalo) mogu biti predmet dogovora.
  • Veliko iskustvo u projektovanju i implementiranju softvera, baza i računarskih mreža kod velikog broja korisnika različitih delatnosti.