LatiCOM Software

laticom

LatiCOM Sofware je agencija specijalizovana za projektovanje, implementaciju i održavanje informacionih sistema i poslovnog softvera.

Osnovne delatnosti:

  • Izrada softvera, baza podataka i poslovnih aplikacija.
  • Izrada web sajtova.
  • Razvoj poslovnih informacionih sistema.

laticom

LatiCOM Sofware ima čvrste partnerske veze i odličnu saradnju sa mladim, ali iskusnim, obrazovanim, kompetentnim i dobro obučenim stručnjacima iz različitih oblasti informacionih tehnologija.

LatiCOM Sofware uvek nudi najbolja rešenja i koristi najsavremenija dostignuća, stalno prateći trendove razvoja informacionih tehnologija.

laticom

LatiCOM Sofware sprovodi poslovnu politiku punog poštovanja specifičnih zahteva i potreba krajnjih korisnika svojih proizvoda i usluga. Najjače oružje i preporuka su kvalitet, raspoloživost, mobilnost, i brzina odziva a najbolja reklama su stečeno poverenje i partnerski odnosi koji su do sada izgrađeni sa korisnicima.

LatiCOM Sofware proizvode i usluge koristi veliki broj preduzeća, instituta, agencija, ustanova i drugih institucija, različitih delatnosti.

Program za obračun honorara i naknada LatiCOWS - Matična evidencija goveda LatiSHEEP - Matična evidencija ovaca i koza LatiPIGS - Matična evidencija svinja Bezbednost i zdravlje na radu
Active BunchŠumoopremaBookbridgeTradicionalna knjigaBezbednost i zdravlje na raduArt Of SavingKorisna knjigaSerbianFun - SvastaricaInfoelektronikaFeniks librisSavez ekonomista SrbijeLatiCOM SoftwareMatična evidencija govedaMatična evidencija ovacaMatična evidencija svinja