LatiCOM Software
 
LatiCOM Software
Projektovanje, izrada, implementacija i održavanje poslovnog softvera i web sajtova.
Web sjatovi
Web sajtovi i Web softver
Web sajtovi i Web softver
 • Izrada web sajtova za online prodaju i trgovinu
 • Izrada web portala
 • Izrada web orijentisanog poslovnog softvera
 • Izrada aplikacija na Cloud-u
Web softver
Izdavaštvo
Izdavaštvo, distribucija knjiga i knjižarstvo
Izdavaštvo, distribucija knjiga i knjižarstvo
 • Softver za izdavače i distributere:
  • prodaja sopstvenih i knjiga primljenih na distribuciju
  • davanje kupcima na komisionu prodaju
  • fakturisanje po odjavama kupaca
  • odjave dobavljačima
  • kompletna VP evidencija
 • Softver za knjižare:
  • prodaja sopstvene i robe primljene na komisionu prodaju
  • odjave dobavljačima za komisionu robu
  • prodaja preko fiskalne kase
  • kompletna MP evidencija
Knjižarstvo
Stočarstvo
Stočarstvo - matična evidencija
Stočarstvo - matična evidencija
 • WebKONJI - online softver za matičnu evidneciju konja
 • WebCOWS - online softver za matičnu evidneciju goveda
 • WebSHEEP - online softver za matičnu evidneciju ovaca
 • WebGOATS - online softver za matičnu evidneciju koza
 • WebPIGS - online softver za matičnu evidneciju svinja
 • LatiCOWS - desktop softver za matičnu evidneciju goveda
 • LatiSHEEP - desktop softver za matičnu evidneciju ovaca i koza
 • LatiPIGS - desktop softver za matičnu evidneciju svinja
Matična evidencija
Trgovina
Trgovina i ugostiteljstvo
Trgovina i ugostiteljstvo
 • Softver za veleprodaju i maloprodaju
 • Softver za restorane i kafiće
Ugostiteljstvo
Knjigovodstvo
Knjigovodstvo i računovodstvo
Knjigovodstvo i računovodstvo
 • Finansijsko, robno i materijalno knjigovodstvo
 • Obračun plata zaposlenih
 • Obračun kamata
Računovodstvo
Softver po narudžbini
Softver po narudžbini
Softver po narudžbini
 • Softver za marketinške agencije
 • Softver za NVO - projektno i budžetsko finansiranje
 • Softver za prodaju avio karata i turističkih aranžmana
 • Softver za Rent a Car agencije
 • Softver za stambenu i komunalnu delatnost
 • Softver za distributere gasa
 • Softver za bezbednost i zdravlje na radu
Namenski softver
Matična evidencija
LatiCOM aduti
Stručnost
Stručnost
Stručnost bazirana na praćenju i primeni savremenih tehnologija i trendova, i dugogodišnjem iskustvu.
Pouzdanost i fleksibilnost
Pouzdanost i fleksibilnost softvera
Bogato iskustvo garantuje kvalitet projektnih i softverskih rešenja, punu pouzdanost i visoku fleksibilnost softvera.
Jednostavnost
Jednostavnost za upotrebu
Softver je intuitivan i toliko jednostavan za korišćenje da korisnici za veoma kratko vreme potpuno ovladaju svim mogućnostima.
Podrška korisnicima
Podrška 24/7
Telefonska podrška korisnicima obezbeđena je 24 sata, 7 dana u nedelji, tokom cele godine.
Zadovoljstvo korisnika
Zadovoljstvo korisnika
Odlične ocene i preporuke od strane korisnika najbolja su reklama!