LatiCOM Software
 
Porška korisnicima
Obuka
Obuka korisnika
Obezbeđena je obuka korisnika za efikasno korišćenje softvera. Inicijalna obuka obavlja se na lisu mesta u prostorijama korisnika. Zavisno od kompleksnosti softvera, inicijalna obuka može se sproversti u više faza. Eventualna dodatna obuka obavlja se tokom celog perioda korišćenja softvera.
Obuka
Podrška
Podrška tokom korišćenja softvera
Podrška korisnicima dostupna je neprestano, uključujući i neradne dane i praznike, tokom celog dana.
Podrška se pruža na sledeće načine:
  • Komunikacijom telefonom, putem Viber-a, WhatsApp-a ili Skype-a
  • Daljinskim pristupom računaru korisnika (Teamviewer)
  • Razmenom e-mail poruka
  • Našim dolaskom u prostorije korisnika
Održavanje
Podrška
Održavanje softvera
Tokom eksploatacionog veka softvera javljaju se potrebe za izmenama i doradama softvera. Razlozi mogu biti:
  • izmena zahteva korisnika
  • nove funkcionalne potrebe korisnika
  • izmena zakonskih propisa
U svim navedenim slučajevima blagovremeno obezbeđujemo novu verziju softvera.
Održavanje
Matična evidencija
LatiCOM aduti
Stručnost
Stručnost
Stručnost bazirana na praćenju i primeni savremenih tehnologija i trendova, i dugogodišnjem iskustvu.
Pouzdanost i fleksibilnost
Pouzdanost i fleksibilnost softvera
Bogato iskustvo garantuje kvalitet projektnih i softverskih rešenja, punu pouzdanost i visoku fleksibilnost softvera.
Jednostavnost
Jednostavnost za upotrebu
Softver je intuitivan i toliko jednostavan za korišćenje da korisnici za veoma kratko vreme potpuno ovladaju svim mogućnostima.