LatiSHEEP - matična evidencija ovaca i koza

Program za matičnu evidenciju ovaca

LatiSHEEP je program za matičnu evidenciju ovaca.

LatiSHEEP u potpunosti ispunjava sve kriterijume koje zahtevaju Glavni odgajivački program i obrasci matične evidencije.

Sva izveštajna dokumentacija koja ide prema regionalnim i glavnoj selekcijskoj službi, dobija se na veoma jednostavan način i u obliku kakav zahteva Institut za stočarstvo.

Rukovanje programom je veoma jednostavno i ne zahteva nikakvu obuku lica koje unosi podatke u računar. Podaci se mogu filtrirati po svim mogućim kriterijumima.

LatiSHEEP je prezentiran stručnim saradnicima Instituta za stočarstvo Beograd-Zemun, koji su o njemu dali pozitivno mišljenje uz zaključak da su svi štampani izveštaji i obrasci po formi i sadržaju potpuno saglasni sa obrascima koje je propisao Institut.

Broj osnovnih odgajivačkih organizacija koje koriste LatiSHEEP dostigao je 138.

Matična evidencija ovaca Šifarnik ovaca Filter ovaca Filte ovnova Filter jagnjadi Knjiga striže Knjiga oplodnje Matični list ovce Izvod iz glavne matične evidencije Komisijski zapisnik Registar jagnjadi Zahtev za pedigre Kontrola produktivnosti Progeni test ovna Biloški test ovna Performans test ovnova
laticom

Preuzimanje najnovije verzije programa

Datum poslednje verzije: 19.02.2019.
Za preuzimanje nove verzije morate se prijaviti:


Ako vam prijava ne prolazi, verovatno u našoj bazi nisu ažurni podaci o vašoj matičnoj organizaciji pa vas molimo da nazovete 063-8076-377 ili popunite ovaj formular.

Program za obračun honorara i naknada LatiCOWS - Matična evidencija goveda LatiSHEEP - Matična evidencija ovaca i koza LatiPIGS - Matična evidencija svinja Bezbednost i zdravlje na radu
Art Of SavingTradicionalna knjigaActive BunchŠumoopremaInfoelektronikaBookbridgeFeniks librisSerbianFun - SvastaricaKorisna knjigaSavez ekonomista SrbijeBezbednost i zdravlje na raduLatiCOM SoftwareMatična evidencija govedaMatična evidencija ovacaMatična evidencija svinja