LatiCOWS - matična evidencija goveda

Program za matičnu evidenciju goveda

LatiCOWS je program za matičnu evidenciju goveda.

LatiCOWS u potpunosti ispunjava sve kriterijume koje zahtevaju Glavni odgajivački program i novi obrazaci matične evidencije. Program sam radi obračun laktacija po ICARu AT4 metodom, obračunava laktaciju TIM i daje njen prikaz na svim obrascima Matične evidencije.

Sva izveštajna dokumentacija koja ide prema regionalnim i glavnoj selekcijskoj službi, dobija se na veoma jednostavan način i u obliku kakav zahteva Institut za stočarstvo.

Rukovanje programom je veoma jednostavno i ne zahteva nikakvu obuku lica koje unosi podatke u računar. Podaci se mogu filtrirati po svim mogućim kriterijumima.

LatiCOWS je prezentiran stručnim saradnicima Instituta za stočarstvo Beograd-Zemun, koji su o njemu dali pozitivno mišljenje. Saglasnost i pohvalne ocene za ovaj program dao je i dr Vlada Pantelić, šef Republičke Glavne odgajivačke selekcijske službe.

Broj osnovnih odgajivačkih organizacija koje koriste LatiCOWS dostigao je 165. Dobio je laskave ocene od strane neposrednih korisnika.

Matična evidencija goveda Šifarnik krava Filtrirana grla Izvod iz glavne matične evidencije Zaključene laktacije Registar teladi Komisijski zapisnik Zahtev za izdavanje pedigrea
laticom

Preuzimanje najnovije verzije programa

Datum poslednje verzije: 19.02.2019.
Za preuzimanje nove verzije morate se prijaviti:


Ako vam prijava ne prolazi, verovatno u našoj bazi nisu ažurni podaci o vašoj matičnoj organizaciji pa vas molimo da nazovete 063-8076-377 ili popunite ovaj formular.

Program za obračun honorara i naknada LatiCOWS - Matična evidencija goveda LatiSHEEP - Matična evidencija ovaca i koza LatiPIGS - Matična evidencija svinja Bezbednost i zdravlje na radu
SerbianFun - SvastaricaBookbridgeŠumoopremaBezbednost i zdravlje na raduTradicionalna knjigaArt Of SavingFeniks librisKorisna knjigaSavez ekonomista SrbijeInfoelektronikaActive BunchLatiCOM SoftwareMatična evidencija govedaMatična evidencija ovacaMatična evidencija svinja